069 28 04 299Šta znači Haus Majstor kroz istoriju


Sta znaci haus majstor kroz istoriju

Prvo ćemo da razjasnimo šta znači reč "majstor".

Majstor je reč koja u srpskom jeziku označava iskusnog zanatliju, koji svoj zanat poznaje odlično i obavlja ga do savršenstva. Obično je to zanatlija koji ima svoju zanatsku radnju (lokal), što u slučaju haus majstora nije uobičajno, jer obično ima vozilo sa kojim ide i održava.

Krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka se podrazumevalo da je majstor onaj ko je izučio zanat, položio majstorski ispit pred komisijom i dobio majstorsko pismo (diplomu). Da bi se došlo do zvanja majstora, trebalo je da prođe nekoliko godina. Mladić kad odluči da se bavi nekim zanatom bi išao na jednu vrstu obuke (školovanja) i imao zvanje šegrta (zanatski ili trgovački učenik). Posle nekog vremena kada bi napredovao u znanju i kvalitetu obavljenog posla - šegrt postaje kalfa (trgovački ili zanatski pomoćnik). Kada se osamostali i položi majstorski ispit kalfa postaje majstor.
Kao što vidimo, nije slučaj kao što je danas da se uzme šrafciger u ruke i kaže: "ja sam majstor."

Haus majstor je kućni majstor.
Mnogo puta se našalim sa mušterijom i govorimo "HAOS majstor".

U današnje vreme održavamo zgrade, kuće, lokale a dolazimo i na poziv za sitne intervencije.
Uvek nas pozovite i postajemo Vaš Haus majstor. Možete nas kontaktirati na broj telefona 069 280 42 99.

Haus majstor (nem. Hausmeister), ili domar, je osoba koja vodi računa o stambenoj zgradi sa većim brojem stanova.

U većim gradovima običaj je bio da se jedan manji stan u prizemlju odvoji za haus majstora. Pošto su zgrade bile u privatnom vlasništvu, haus majstor je imao zadatak da vodi računa o kući, kao dobar domaćin, a u ime vlasnika.

Haus majstor je radio sitne popravke po stanovima (vodovod, elektrika), vodio računa da se u kući poštuje red i mir. Haus majstorova žena je obično održavala čistoću u zgradi. Zauzvrat, haus majstor je imao "krov na glavom", koji nije plaćao. U velikim gradovima kao što su Budimpešta ili Pariz, stan haus majstora je tako napravljen da kroz prozorče na ulaznim vratima može da gleda ko prolazi. Postojali su haus majstorski stanovi gde se direktno ulazilo u kuhinju, pa bi haus majstorova žena kuvajući ručak držala na oku sve koji prolaze hodnikom.

Od 22 časova do 6-7 ujutru zgrada bi se zaključavala i ko je hteo da uđe morao je da zvoni - na zvonu koje je bilo u haus majtorovom stanu. Za sitnu nadoknadu, haus majstor je otvarao vrata kasnom gostu, nepoznata lica nisu mogla da uđu. Haus majstor je bio i važan izvor informacija policiji, te je tako bio i bitan faktor bezbednosti zgrade. U Budimpešti, stanari nisu imali ključ od lifta pa je haus majstor stanarima otvarao vrata od lifta, i ovog puta za simboličnu nadoknadu. Haus majstori su znali "sve" šta se dešava u zgradi. Stanari su morali da poštuju kućni red, jer su inače mogli lako dobiti otkaz od vlasnika. Haus majstori su postojali u Beogradu, do 70-ih godina 20. veka. A onda su postepeno ukidani.

Ali uvek možete imati svoga haus majstora na poziv:
069 280 42 99.