069 28 04 299Najčešći kvarovi na bojleru


Najčešći kvarovi na bojleru

Pokušaću da vam ukratko objasnim iz mog iskustva sa terena najčešće kvarove na bojleru.

U slučaju da bojler prestane da greje vodu prvo proverite indikator.
To vam je na ulazu u kupatilo gde se pali bojler. Indikator se pali mehanički rukom. Ako osetite pod rukom da ne možete da ga upalite, potrebna je zamena indikatora. Upamtite da nema potrebe da zamenjujete sve indikatore - već samo za bojler.
- Prvo isključite struju na osiguraču.
- Posle toga skinite masku i skinite polako indikator.
- Zatim, odite sa tim indikatorom u električarsku radnju da bi dali Vam isti takav.
- Sve vratite na svoje mesto i uključite osigurač kad sve završite.
- Odmah proverite da li bojler radi.

U slučaju da vam je komplikovano ili iz nekoga drugog razloga niste u mogućnosti da zamenite, pozovite nas na broj telefona
069 280 42 99.

U slučaju da nije indikator na bojleru, velika je verovatnoća da može biti grejač u kvaru.
Za zamenu grejača prvo što je potrebno da se uradi je skidanje plastičnog zaštitnog poklopca koji se nalazi na dnu.
Pre nego što uopšte krenete da obavljate ovaj posao, potrebno je da tačno ustanovite kvar i da li je grejač u pitanju. Ukoliko i pored uključene, svetleće kontrolne lampice nemate toplu vodu i nakon više od par sati, gotovo je sigurno da je grejač pregoreo.
Napajanje kontrolne lampice ide od klema grejača, što znači da su kleme pod naponom mreže. Jedino kod lošeg spoja može se desiti da ne dolazi do napona. Iz tog razloga je i potrebno izvršiti sve provere.
U slučaju da ste se ipak odlučili da Vam majstor obavi popravku bojlera možete mu odmah reći sve što ste ustanovili. Detaljno mu objasnite da bi znao da detektuje kvar na najbrzi način.

Da bi se ceo posao obavio potpuno bezbedno, potrebno je da isključite osigurač, odnosno, potpuno prekinete električno napajanje. Nemojte isključivati struju na indikatoru za bojler već to uradite na osiguraču. Skidanjem provodnika koji su vezani za kleme grejača i koji služe kako bi se grejač napajao obavljaju se sledeća merenja:
- Postavljanjem unimera dolazi se do merenja otpornosti.
Prvo se meri otpornost klema koja bi morala biti konačna. U slučaju da nije, još jednom ste dokazali da je došlo do pregorevanja grejača.
Kada kažemo grejač - reč je o cevi kroz koju prolazi žica a prolaskom struje dolazi do njenog zagrevanja. Vremenom zidovi ove cevi postaju tanji sve do momenta dok voda potpuno ne dopre u unutrašnjost cevi. U ovom slučaju desiće se da žarna nit popuca.
Prilikom merenja otpornosti voda je glavni provodnik gde je došlo do pucanja žarne niti i na taj način dolazi do merenja konačne vrednosti.
- Pre zamene grejača potrebno je da se ispusti voda iz bojlera.
- Nakon toga mora se raskačiti električna instalacija.
- Sledi odvijanje šrafa koji se nalazi u sredini i služi za držanje flanšne. Moguće je da se pojavi manja količina vode koja će iscureti čim se flanšna malo pomeri.
- Nakon toga treba skinuti gumeni prsten koji služi kao dihtung i dolazite do starog grejača. Uglavnom je prisutna i određena količina kamenca koji treba očistiti.
- Sledi montaža novog grejača.
- Ukoliko imate prohromski bojler obavezan je i prohromski grejač.

Nakon kompletne zamene i vraćanja svih delova na svoje mesto može se pustiti bojler u rad.
- Prvo spojite bojler na električnu mrežu uključivanjem osigurača.
- Zatim je potrebno okrenuti termostat sve dok ne zasvetli kontrolna lampica.
- Glinericom ili probnom lampom proverite što više metalnih delova bojlera čime ćete proveriti napone i biti sigurni da je sve ispravno spojeno.

U slučaju da smatrate da niste dovoljno stručni i da Vam je ceo posao suviše komplikovan, nemojte previše razmišljati već pozovite majstora kome će sve ovo biti potpuno lako i jednostavno.
Kontakt telefon: 069 280 42 99.